Disclaimer

Compulens Contactlenzen besteed de groots mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele geleden directe of indirecte schade die voortvloeit

uit de inhoud en gebruik van deze website.

Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

De informatie op deze website mag niet zonder onze voorafgaande toestemming worden overgedragen, openbaar gemaakt, bewerkt of verspreid worden.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Op alle correspondentie, aanbiedingen, transacties, overeenkomsten en leveringen van en met Compulens Contactlenzen zijn onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer: 12026438

Tevens zijn deze te lezen, downloaden via deze link.

Mauriacstraat 23

5924 AL Venlo-Blerick