Aanmeten contactlenzen

Hanteren contactlenzen

Controle contactlenzen

Contactlenzen aanmeten

 

Persoonlijk advies is van groot belang bij het aanmeten van contactlenzen.

Aangezien ieder oog uniek is, en dan voornamelijk de vorm, dient hiervoor de juiste contactlens

te worden toegepast. Dit is van belang voor de radius, ook wel de kromming genaamd, de diameter en uiteindelijk ook voor de sterkte. Alleen zo kan een voor u zo goed mogelijk draagcomfort gerealiseerd worden, en dat is nou juist de bedoeling van contactlenzen:

Niet voelen dat u ze draagt!

 

Met behulp van oogmeetapparatuur kunnen wij u de best mogelijke contactlens aanmeten in combinatie met een optimale begeleiding en zorg .

Veel aandacht wordt besteed aan het afleveren van de lenzen waarbij u uitvoerig wordt geïnstrueerd in het inzetten, uithalen en onderhoud van de contactlenzen. Dit hoort allemaal bij een juiste aanmeting van de contactlenzen.

 

Preventieve controle van de contactlenzen is belangrijk ook al zijn er geen problemen. Door ons elke zes- of 12 maanden te bezoeken zijn wij juist in staat deze te voorkomen waardoor u langer plezier van uw contactlenzen heeft.

 

Om voldoende tijd te kunnen reserveren voor het aanmeten van contactlenzen adviseren wij u hiervoor een afspraak te maken, zie hiervoor onze contact-pagina

Contactlenzen hanteren

 

Het omgaan en onderhoud van de contactlenzen zijn erg belangrijk om een optimaal comfort van uw lenzen mogelijk te maken. Daarom een beknopte omschrijving hoe om te gaan met uw contactlenzen.

 

Inzetten

Was uw handen zorgvuldig voor iedere handeling met uw

ogen en contactlenzen. Schud de lens uit de lenshouder in

de handpalm. Leg de lens op de vingertop, druppel enige

lensvloeistof op de lens. Houd uw oogleden open met duim

en vinger  en plaats de lens op het oog. Kijk naar beneden

en laat eerst uw onderste ooglid langzaam los gevolgd door

het bovenste ooglid. Na het inzetten van de lenzen de lens-

houder leeg schudden en reinigen. Vervang elke dag de

vloeistof in de lenshouder voor een optimale preservering.

 

Uitnemen

Was uw handen zorgvuldig voor iedere handeling met uw ogen en contactlenzen

Houd uw oogleden open met duim en vinger.

Controleer of de lens beweegt door met uw wijsvinger de lens naar beneden te bewegen.

Neem de lens voorzichtig uit het oog met duim en wijsvinger van uw andere hand.

Deze methode geldt alleen voor zachte contactlenzen.

Leg de lens in de handpalm druppel enige druppels vloeistof op de lens.

Reinig de lens d.m.v. de pink 20 sec. zachtjes over de lens te wrijven.

Leg de lens in de lenshouder en vul de houder met bewaarvloeistof zodanig dat de lens helemaal in de vloeistof ligt.

 

Overige tips

Cosmetica

Zet uw contactlenzen in alvorens make-up aan te brengen.

Verwijder de make-up als u de lenzen heeft uitgenomen.

 

Slapen

Neem voor het slapen gaan te allen tijde uw lenzen uit omdat het slapen met lenzen

schade aan uw oog kan veroorzaken.

Contactlenzen controleren

 

Drie weken nadat uw eerste contactlenzen zijn afgeleverd is het noodzakelijk uw ogen te laten controleren.

 

Bij deze evaluatie checken we:

Zijn er problemen met het dragen van de lenzen?

De gezichtsscherpte met de lenzen op uw oog.

De passing van de lenzen op uw oog.

De sterkte en het effect op uw zicht.

De traanfilm op het oog.

De kwaliteit van de lenzen in het algemeen.

 

Deze punten worden bij elke controle nagegaan, zowel bij de harde- als de zachte contactlenzen.

 

Harde contactlenzen:

De vormstabiele lenzen dienen 1x per jaar te worden gecontroleerd.

Deze service is het 1e jaar na aanschaf van de lenzen inbegrepen.

 

Zachte contactlenzen:

Deze dienen, ongeacht het systeem, 1x per half jaar gecontroleerd te worden omdat deze sneller vervuilen waardoor de kwaliteit en het comfort achteruit gaat.

Deze service is bij aanschaf van de lenzen inbegrepen.

Mauriacstraat 23

5924 AL Venlo-Blerick